LOOTENKHAMUN CENTENARY EDITION

­­­LOOTENKHAMUN - CENTENARY EDITION

 

SPELETS MÅL:

 • LOOTENKHAMUN CENTENARY EDITION är en spelautomat med 5 hjul och 25 fasta vinstlinjer.
 • Vinnande linjer betalar bara från VÄNSTER till HÖGER.
 • 3 CALENDAR-symboler som stannar var som helst på hjul 2, 3 och 4 i BASSPELET kommer att aktivera funktionen FREE SPINS.
 • MEGA SPINS kan belönas när datumet på årskalendern visar år 2022 i BASSPELET. 
 • Wild-symboler ersätter alla symboler förutom KALENDER- och PYRAMID-symboler.
 • En av de fyra FARAOS KRUKOR kan vinnas i FARAOS KRUKOR-funktionen.
 • Funktionen FARAOS KRUKOR aktiveras slumpmässigt när en eller flera PYRAMID-symboler visas på något av de fem hjulen. Segment fylls genom att PYRAMID-symbolen landar var som helst på motsvarande hjul.
 • Om du samlar 4 segment av en PYRAMID ovanför motsvarande hjul aktiverar det också WILD TABLETS-funktionen och aktiverar en klibbig expanderande WILD-symbol för de kommande 4 spelen på motsvarande hjul.

SÅ HÄR SPELAR DU:

 • INSATSVÄRDE: När spelaren går in i spelet ställs en standardsatsning in. Du kan ändra insatsvärdet med knapparna + eller - på vardera sida av SATSA-ikonen på stationär och mobil. Om du klickar på INSATS-ikonen visas fönstret SPELVAL. Spelaren kan välja önskat INSATS-värde mellan MIN- och MAX INSATS.
 • UPPREPA SATSNING: Standardsatsningen för nästa spel blir samma som spelaren satsade i föregående snurr.
 • SPELA: SPELA-knappen i mitten till höger startar spelet i stationärt och mobilt landskapsläge. SPELA-knappen i nedre mitten startar spelet i mobilt porträttläge.
 • BETALNINGSTABELL: Betalningstabellen i mobilen kan visas genom att klicka på hamburgarmenyn och välja vinsttabellalternativet. Klicka på "X"-ikonen för att stänga menyn och återgå till spelet.
 • VOLYM: Spelmusik och ljudeffekter är PÅ som standard. Genom att klicka på VOLYM-knappen växlar du alla spelmusik och ljudeffekter PÅ och AV.
 • I spelpengarläget kommer alternativet "AUTOSNURR" att inaktiveras.
 • KREDIT/SALDO: När du har gjort önskad satsning visas ditt återstående spelsaldo under "SALDO". Spelarens aktuella spelsaldo är summan av de belopp som visas under mätaren SALDO och SATSA. Spelsaldot visas längst ner på spelsidan.
 • AUTOSPELA: Välj AUTOSPEL för att spela "hands-free". För användare i Storbritannien/Ontario kommer alternativet AUTOSPEL att inaktiveras.
  • För att konfigurera AUTOSPEL: Klicka på knappen AUTOSPEL och välj sedan önskat antal spel. AUTOSPEL börjar automatiskt.
  • Det återstående AUTOSPEL-beloppet visas på SPELA-knappen. Klicka på SPELA-knappen för att avbryta AUTOSPEL när som helst.

MENYALTERNATIV (MOBIL OCH STATIONÄR):

 • Klicka på HAMBURGAR-ikonen för att se spelalternativ och information.
 • Klicka på "i"-ikonen för att se spelinformation och regler.
 • Klicka på ikonen "VINSTTABELL" för att se spelpriserna.
 • Klicka på "X"-ikonen för att stänga menyn och återgå till spelet.

SPELREGLER:

 • LOOTENKHAMUN CENTENARY EDITION är en spelautomat med 5 x 4-hjul och 25 fasta vinstlinjer.
 • INSATS-beloppet kan ändras med hjälp av knapparna - och +.  
 • Klicka på SNURRA-knappen för att starta spelet med den aktuella valda INSATSEN. 
 • Alla utbetalningar görs enligt betalningstabellen. Betalningstabellen visar alltid vinstbeloppet för den aktuellt valda insatsen. 
 • Alla symboler betalas ut från VÄNSTER till HÖGER, från hjulet längst till vänster i följd.
 • PYRAMID- and CALENDAR-symbolerna har inga utbetalningar.  
 • Alla tänkbara vinster adderas till slutsumman. 
 • Det högsta vinstbeloppet betalas på varje betalningslinje. Om de är lika delas WILD-symbolens vinster ut (t.ex. WILD, WILD, WILD, WILD, ANUBIS räknas som en WILD-symbolvinst snarare än som ANUBIS-symbolen).  
 • Wildsymboler ersätter alla symboler förutom bonus- och scatter-symboler.  
 • WILD-symbolutbetalningen kommer att ha företräde framför alla andra symbolutbetalningar om WILD-symbolutbetalningen är högre. 
 • I BASSPELET visas KALENDER-symboler endast var som helst på hjul 2, 3 och 4, och inte på hjul 1 och 5.
 • I FRISNURR- och MEGASPINS-funktionen finns det inga KALENDER- eller PYRAMID-symboler. 
 • När funktionerna PHARAOH'S POTS och WILD TABLETS aktiveras inom ett snurr, kommer funktionen PHARAOH'S POTS att aktiveras först följt av WILD TABLETS-funktionen. 
 • KALENDERNS årsräknare i BASSPELET stämmer överens med INSATSEN och är plattformsberoende.
 • PYRAMID-segmenten som samlats in ovanför hjulen i BASSPELET är beständiga till INSATSEN och är plattformsberoende.
 • CALENDAR-symbolerna är aktiva under funktionen WILD TABLETS i BASSPELET och kommer att aktivera FREE SPINS-funktionen om 3 CALENDAR-symboler visas på hjul 2, 3 och 4.
 • KALENDER-symbolerna är aktiva under funktionen WILD TABLETS i BASSPELET och kommer att aktivera MEGA SPINS om KALENDER-räknaren når år 2022. 
 • När en eller två CALENDAR-symboler stannar var som helst på hjul 2, 3 eller 4 kommer KALENDER-årsräknaren att uppdateras på motsvarande sätt. Om 3 CALENDAR-symboler stannar kommer KALENDER-årsräknaren inte att uppdateras.
 • Vid initiering för varje insats initieras KALENDER-årsräknaren med ett slumpmässigt värde mellan 1 946 och 1 950.
 • KALENDER-årsräknaren återställs till år 1922 efter slutförandet av MEGA SPINS-funktionen.
 • När två KALENDER-symboler stannar i ytterligare snurr medan KALENDER-årsräknaren är 2021, uppdateras KALENDER-årsräknaren till 2022, MEGA SPINS-funktionen aktiveras och KALENDER-årsräknaren återställs till 1923 efter att MEGA SPINS är klara.
 • Om WILD TABLETS-funktionen och FREE SPINS/MEGA SPINS-funktionen aktiveras samtidigt, aktiveras FREE SPINS/MEGASPINS-funktionen först och följs av WILD TABLETS-funktionen.
 • Mega Spins eller Free Spins kan inte aktiveras samtidigt med Funktionen FARAOS KRUKOR.
 • I basspelet kommer normala wilds som förekommer någon annanstans på raderna inte att expandera ned med en position.
 • Den maximala vinsten i detta spel är begränsad till 250 000 EUR eller motsvarande belopp i din valuta. Ytterligare frisnurr eller funktioner blir förverkade om den högsta vinsten uppnås under ett spel.
 • Lägsta insats är #{uiConfig.minBet} och högsta insats är #{uiConfig.maxBet}.
 • Den teoretiska avkastningen till spelaren är 96,00%. 
 • Vinstanimationer kan hoppas över genom att klicka var som helst eller genom att trycka på mellanslagstangenten (stationär dator).
 • Om du loggar in på ditt konto på skrivbordswebbplatsen och väljer alternativet "Spelloggar" i något spel får du tillgång till din spelhistorik. 
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

WILD TABLETS

 • Under BASSPELET kommer varje PYRAMID-symbol som landar i vyn att fylla ett segment av PYRAMIDEN placerad ovanför motsvarande hjul. 
 • Varje PYRAMID som ligger ovanför det tillhörande hjulet är initialt fylld med 2, 1, 2, 1, 2 segment för vart och ett av de fem hjulen och för varje insats.
 • När alla 4 segmenten är fyllda och PYRAMIDEN har fyllts, kommer WILD TABLETS-funktionen att aktiveras på det tillhörande hjulet under det efterföljande snurret.  
 • WILD TABLET-symbolen kommer att bestå och expandera med en position nedåt över de efterföljande fyra spelen på ett visst hjul. För varje snurr dras insatsen från saldot, med max 4 WILD TABLETS. 
 • Upp till fem WILD TABLETS-hjul kan vara aktiva samtidigt i funktionerna BASSPEL, FRISNURR och MEGA SPINS. 
 • Ett WILD TABLETS-hjul slutar efter det fjärde spelet och WILD TABLETS-symboler kommer att försvinna i början av nästa spel, vilket nollställer PYRAMID-segmenten på det motsvarande hjulet.

FRISNURR:  

 • FREE SPINS-funktionen delas ut när 3 CALENDAR-symboler. visas bara på hjul 2,3, och 4 i BASSPELET.
 • FRISNURR spelas automatiskt. 
 • FREE SPINS-funktionen börjar med WILD TABLETS, som initialt endast är aktiva på den 1:a positionen på 3:e hjulet.
 • Efter varje FREE SPIN finns WILD TABLET-symbolerna kvar och expanderar med en position nedåt. 
 • FRISNURR spelas med en MULTIPLIKATOR på två ggr insatsen.  
 • Eventuella ytterligare WILD TABLET-symboler som landar under FREE SPINS fungerar som WILD TABLET som finns kvar och expanderar med 1 position nedåt. 
 • FREE SPINS-funktionen avslutas när det inte finns några WILD-TABLETS-symboler i vyn. 
 • Vanliga WILD-symboler visas inte bakom WILD TABLET-symboler. 
 • FREE SPINS-funktionen spelas med den INSATS som valdes i det aktiverande spelet. 

MEGA SPINS

 • MEGA SPINS kan belönas när datumet på årskalendern visar år 2022 i BASSPELET. 
 • MEGA SPINS-funktionen börjar med WILD TABLETS, som initialt endast är aktiva på den 1:a positionen på 2:a och 4:e hjulet.
 • Efter varje MEGA SPIN finns WILD TABLET-symbolerna kvar och expanderar nedåt med 1 position. 
 • MEGA SPINS spelas med en MULTIPLIKATOR på fyra ggr insatsen.
 • Eventuella ytterligare WILD TABLET-symboler som landar under MEGA SPINS fungerar som WILD TABLET som finns kvar och expanderar med 1 position nedåt. 
 • MEGA SPINS-funktionen avslutas när det inte finns några WILD-TABLETS-symboler i vyn. 
 • KALENDER-årsräknaren återställs till år 1922 efter slutförandet av MEGA SPINS-funktionen.
 • Vanliga WILD-symboler visas inte bakom WILD TABLET-symboler. 
 • MEGASNURR spelas med samma insats som i spelet som aktiverade temaspelet. 

FARAOS KRUKOR

 • Funktionen FARAOS KRUKOR tilldelas slumpmässigt när en eller flera PYRAMID-symboler visas på något av de fem hjulen i BASSPELET.
 • Funktionen FARAOS KRUKOR består av en PYRAMID på nivå 4. Spelaren börjar på NIVÅ 1 (den lägsta nivån) och kan gå uppåt genom nivåerna genom att samla kontanter.
 • NIVÅ 1 har 7 urvalssegment. NIVÅ 2 har 5 urvalssegment. NIVÅ 3 har 3 urvalssegment. NIVÅ 4 har 1 urvalssegment. 
 • Varje segment kan avslöja antingen en INSATSMULTIPLIKATOR, FARAOS KRUKOR-ikon, BLANK eller en UPPÅTPIL. 
 • Om spelaren avslöjar en 
  • FARAOS KRUKOR-ikon: Spelaren belönas med motsvarande FARAOS KRUKOR-belopp. FARAOS KRUKOR-funktionen avslutas. 
  • BLANKT KORT: Spelaren belönas med ytterligare ett segmentval på den aktuella aktiva NIVÅN. 
  • INSATSMULTIPLIKATOR:  En INSATSMULTIPLIKATOR på 1x, 2x, 3x, 4x eller 5x tilldelas. INSATSMULTIPLIKATORN multiplicerar det aktuella INSATS-beloppet som läggs till i PYRAMID POT-displayen. I slutet av denna funktion läggs det totala värdet som visas i PYRAMID POT till i spelarens saldo.
  • PIL: Spelaren går upp till nästa NIVÅ i PYRAMIDEN och aktiverar nästa FARAOS KRUKOR-pris. 
 • Om spelaren når NIVÅ 4 (den högsta nivån) i PYRAMIDEN, kommer segmentet att avslöjas automatiskt för att tilldela högsta PHARAOH'S POT på 1 000x.
 • FARAOS KRUKOR-funktionen har en reaktionstimer som är tidsinställd för att automatiskt avslöja segment om du inte har valt i tid.
 • FARAOS KRUKOR-priser är
  • NIVÅ 1: 15 ggr INSATS-beloppet
  • NIVÅ 2: 40 ggr INSATS-beloppet
  • NIVÅ 3: 200 ggr INSATS-beloppet
  • NIVÅ 4: 1 000 ggr INSATS-beloppet

SURFKNAPP-PANEL: 

 • Klicka på SPELREGLER om du vill läsa utförliga regler för spelet på en separat webbsida.
 • Klicka på SPELLOGGAR för att se spelarens spelhistorik.
 • Funktionen SPELLOGGAR är endast tillgänglig när man spelar med riktiga pengar.
 • Klicka på RIKTIGA/DEMO för att ändra till RIKTIGA PENGAR eller DEMOPENGAR-modus.
 • Klicka på knappen INSÄTTNING för att sätta in mer pengar på spelarens konto
 • Klicka på ANSVARSFULLT SPELANDE för att se information om säkrare spel och hjälpkällor om du har problem med ditt spelande.

Beräkningar av teoretisk återbetalning (RTP):

 • Den teoretiska avkastningen till spelaren är 96.00%.

Vanliga frågor:

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?  

Om du kopplas bort mitt i spelet kommer mjukvaruplattformen automatiskt att slutföra den aktuella spelcykeln. Du kan få fram ditt spelresultat genom att klicka på knappen SPELLOGGAR när du har loggat in på nytt.  

 

Vad ska jag göra om SALDOT är för lågt för att göra en SATSNING?  

Klicka på INSÄTTNING-knappen längst ner på spelskärmen och sätt in pengar på ditt konto.

 

För övriga frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst när som helst under dygnet.