Bygg ett spel

1.          Allmänna användarvillkor

1.1      Bygg ett spel finns endast för fotbollsmatcher och kunder kan endast placera spel innan avspark.  Bygg ett spel finns ej för In-Play.

1.2      Bygg ett spel finns ej för Cash Out.

1.3      Bygg ett spel kan inte kombineras med andra Bygg ett spel eller andra kombi- eller systemspelmöjligheter och placeras endast som enkelspel.

1.4      Minst två och högst 8 tips från en enkelmatch kan inkluderas i ett Bygg ett spel spel.

1.5      Om ett tips inom ett Bygg ett spel ställs in, stryks hela Bygg ett spel. Exempel: om målskytte-tipset inte deltar i matchen, kommer hela spelet att strykas, oavsett hur det går för de andra tipsen.

1.6     

1.7     

1.8     

1.9     

1.10   Den högsta insatsen som kan placeras på Bygg ett spel är 1 000 €, eller motsvarande belopp i annan valuta.

1.11   Den högsta utbetalningen för "Bygg ett spel" är 10 000 € max utbetalning i nettovinst.

2.             Allmänna spelregler

2.1 Alla spel utvärderas enligt de officiella resultaten från OPTA

2.2 Betbuilder-spel som placeras på fotboll gäller för 90 minuter plus övertid, om det inte nämnts att spelet gäller för förlängning och straffar.  Matchansvariga bestämmer om 90 minuter samt övertid har spelats.

2.3 Om ett spelurval stryks eller om en spelare inte deltar i matchen, stryks det kompletta spelet.

2.4 För uppenbara odds-misstag, har vi rätt att stryka spel som placerats med felaktiga odds.

2.5 Om en match blir avbruten, gäller de spel som då redan avgjorts - exempel: halvtids-resultatet eller första laget som gör mål. Alla andra spel stryks oavsett resultatet vid tidpunkten för avbrottet. Avbrutna matcher utvärderas som matcher som inte når deras naturliga avgörande innan midnatt lokal tid.  Matcher där domaren ber spelarna att lämna planen under en viss tidsperiod, men sedan fortsätter de kvarvarande minuterna av matchen innan midnatt lokal tid, ses inte som avbrutna.

3.             Utvärderingsregler för spelsätt

3.1 Vem vinner? - Du spelar på: matchresultatet efter 90 minuter plus övertid. Exempel: Lag A, Oavgjort eller Lag B.

3.2 Vem gör mål? - Du spelar på: om en nominerad spelare gör mål någon gång under matchens gång (90 minuter plus övertid)

 • För avbrutna matcher gäller: alla spelare som redan gjort mål när matchen avbryts, utvärderas som vinnare.
 • Om den namngivna spelaren inte deltar i matchen, stryks spelen som gjorts på den spelaren. Om spelaren deltar vid någon tidpunkt av matchen, gäller spelen.

3.3 Vem får kort? - Du spelar på: om den nominerade spelaren får ett gult eller rött kort inom 90 minuter plus övertid.

 • Om spelaren inte spelar, stryks spelen som gjorts på denna.
 • Endast kort som visas för spelare som är på planen under de 90 minuterna plus övertid. (exempel: kort som visas för tränare, spelare på bänken eller efter matchen, räknas inte)

3.4 Hur många hörnor? - Du spelar på: om det totala antalet hörnor under 90 minuters spel plus övertid är över eller under antalet som visas.

 • Endast hörnor som verkligen slås räknas. Om en hörna slås igen, räknas den endast som en hörna.

3.5 Hur många varningspoäng? - Du spelar på: om det totala antalet varningspoäng är under eller över det angivna totala beloppet under 90 minuter plus övertid.

 • Gult kort = 10 & Rött kort = 25. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 35 varningspoäng.
 • Kort som visas i förlängningen och efter att matchen blåsts av gäller inte. 
 • Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Kort som visas för tränare eller spelare på bänken, räknas inte.

3.6 Gör båda lag mål? - Du spelar på: om båda lag gör minst ett mål vardera under matchens gång (90 minuter plus övertid).

3.7 Vilket kommer slutresultatet att vara? - Du spelar på: vilket blir matchens slutresultat, efter 90 minuter plus övertid.

3.8 Hur många mål? - Du spelar på: hur många mål görs under matchens gång inom 90 minuter plus övertid: 

 • Om det totala antalet mål som görs under matchens gång är över eller under det angivna beloppet.  
 • Hur många mål görs exakt under matchens gång - exempel: Inga mål, Exakt 1 mål, osv.

3.9 Vad händer annars? - Du spelar på: om en nominerad matchhändelse förekommer under matchens gång (90 minuter plus övertid), inklusive: 

 • Om en straff ges under matchens gång.
 • Om en straff missas under matchens gång. Det är vilken tagen straff som helst som inte blir mål.
 • Om en straff blir mål under matchens gång (endast 90 minuter plus övertid).
 • Om en frispark blir mål under matchens gång. Samtliga spel på mål som görs via frispark gäller för mål som görs direkt via frispark. Straffar gäller inte.
 • Om en spelare blir utvisad under matchens gång. Endast kort som delas ut när spelaren deltar aktivt i matchen. Kort som visas efter att matchen är avblåst räknas inte. Alternativet "En spelare blir utvisad" utvärderas på vilken aktiv spelare som helst som får ett rött kort, oavsett om det är ett direkt rött kort eller via två gula kort.
 • Om stolpe eller ribba träffas under matchens gång (samtliga spel utvärderas enligt informationen som kommer från Opta).

3.10 Hur många lagmål? -  Du spelar på: hur många mål gör ett nominerat lag under matchens gång (90 minuter plus övertid) inklusive:

 • Om det totala antalet lagmål under matchens gång är över eller under det angivna beloppet.  
 • Hur många mål görs exakt av det nominerade laget - exempel: Inga mål, Lag A exakt 1 mål, Lag B exakt 3 mål, osv. (inklusive självmål).

3.11 Med hur många måls skillnad vinner ett lag? - Du spelar på: med hur många måls skillnad vinner ett lag, plus övertid.

3.12 Hur många varningspoäng för ett lag? - Du spelar på: om det totala antalet varningspoäng för ditt/dina nominerade lag är under eller över det angivna totala beloppet under 90 minuter plus övertid.

 • Gult kort = 10 & Rött kort = 25. Om en spelare får 2 gula kort och sedan får ett rött kort, får denna spelare 35 varningspoäng.
 • Kort som visas i förlängningen och efter att matchen blåsts av gäller inte. 
 • Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Kort som visas för tränare eller spelare på bänken, räknas inte.

3.13 Hur många laghörnor? - Du spelar på: om det totala antalet hörnor som ditt nominerade lag får, är över eller under antalet som anges under 90 minuter plus övertid.

 • Endast hörnor som verkligen slås räknas. Om en hörna slås igen, räknas den endast som en hörna.

3.14 Vad händer annars i lagen? - Du spelar på: om en nominerad matchhändelse förekommer i ett nominerat lag under matchens gång (90 minuter plus övertid), inklusive: 

 • Om en straff ges till ditt nominerade lag under matchens gång.
 • Om en straff missas av ditt nominerade lag under matchens gång. Det är vilken tagen straff som helst som inte blir mål.
 • Om en straff sätts av ditt nominerade lag under matchens gång.
 • Om en spelare i ditt nominerade lag blir utvisad under matchens gång.  Endast kort som delas ut när spelaren deltar aktivt i matchen. Kort som visas efter att matchen är avblåst räknas inte. Alternativet "En spelare blir utvisad" utvärderas på vilken aktiv spelare som helst som får ett rött kort, oavsett om det är ett direkt rött kort eller via två gula kort.
 • Om stolpe eller ribba träffas under matchens gång (samtliga spel utvärderas enligt informationen som kommer från Opta).

3.15 Vilken spelare gör mål först? - Du spelar på: vilken spelare gör det första/sista målet under matchens gång (90 minuter plus övertid).

 • Spelen utvärderas beroende på vilken spelare som gör det första/sista målet i deras lag under matchens gång.
 • Självmål räknas inte. Exempel: om du trodde att en spelare skulle göra matchens första mål och det första målet var ett självmål, utvärderas spelet enligt målet som görs därefter. Om din spelare gör det andra målet, har du vunnit spelet. Om en annan spelare gör målet, har du förlorat spelet.
 • Om din spelare inte deltog i matchen när det första målet gjordes, stryks ditt spel.
 • Om din spelare har deltagit i matchen och inte gjorde mål, gäller spelet.

3.16 Hur många spelarmål? - Du spelar på: om den nominerade spelaren gör 1+/2+ eller 3+ mål under matchens gång (90 minuter plus övertid). (självmål gäller inte)

3.17 Hur gör en spelare mål? - Du spelar på:  sättet som en nominerad spelare gör mål på under matchens gång (90 minuter plus övertid), med följande möjliga optioner (självmål gäller inte):

NB: Om skottet rörs av en annan spelare, gäller den information om målskytten som kommer från Opta.

 • Nick - den nominerade spelaren gör mål via sitt huvud eller skuldran, oavsett om det var avsikt eller inte.
 • Frispark - den nominerade spelaren gör mål för sitt lag via en direkt frispark.
 • Utanför straffområdet - den nominerade spelaren gör mål för sitt lag från utanför straffområdet.
 • Straff - den nominerade spelaren gör mål för sitt lag via straff.

3.18 Vem får gult kort eller blir utvisad?

-          Du spelar på (för kortdelen): om en nominerad spelare får ett gult eller rött kort under matchens gång (90 minuter plus övertid).

-          Du spelar på (för utvisningsdelen): om en spelare får ett rött kort under matchens gång. Endast kort som delas ut när spelaren deltar aktivt i matchen. Kort som visas efter att matchen är avblåst räknas inte. Alternativet "En spelare blir utvisad" utvärderas på vilken aktiv spelare som helst som får ett rött kort, oavsett om det är ett direkt rött kort eller via två gula kort.

 • Kort som visas innan avspark, under halvtidspausen eller efter full tid, räknas inte.
 • Kort som visas för spelare eller tränare som inte är del av de 22 aktiva spelarna, räknas inte.