Vad är ante post-spel?

Ante post-spel är spel som placeras innan ett evenemang äger rum. Man kan likna det vid ett långtidsspel (spel som placeras en vecka före evenemanget). Om deltagaren som du har satsat på inte deltar betraktas spelet som förlorat.