Three Card Poker

Om spelet

Three Card Poker är ett casinospel i pokerstil där spelaren spelar mot givarens hand.

Spelet använder en kortlek med 52 kort. Tre kort delas ut både till spelaren och givaren.

Målet med spelet är att få en bättre trekorts pokerhand än givaren. Det finns två valfria sidospel – Par Plus-sidospel och 6-korts bonussidospel.

Så här spelar du

Satsa på Ante för att börja. Sidospelen Par Plus- och 6-kortsbonusen är valfria och insatser för dessa kan endast göras vid denna tidpunkt.

Givaren kommer sedan att dela ut tre kort till spelaren (uppåt) och tre kort till sig själv (nedåt).

 • Efter att ha tittat på korten som delats finns det möjlighet att Lägga sig eller Spela för varje hand.
 • Om man lägger sig förlorar man Ante-insatsen.
 • Att spela kommer automatiskt satsa 2x Ante-insatsen.

Givaren kommer sedan att avslöja sina kort. Om givaren har en dam hög eller bättre jämförs givarens hand mot spelarens hand med hjälp av handrankningen.

 • Om givarens hand överträffar spelarens hand så förloras alla spel- och anteinsatser.
 • Om givarens hand och spelarens hand har samma rang så kommer spel- och anteinsatserna att tryckas framåt.
 • Om spelarens hand överträffar givarens hand så betalas spel- och anteinsatserna 1:1.
 • Om givaren har mindre än en dam hög kvalificerar givaren inte. Spela-satsningen kommer att tryckas och Ante-satsningen betalas 1:1.

Oavsett givarens hand kommer spelaren att få en Ante-bonus om spelaren gör en spel-insats och har en straight flush, triss eller en straight. Spelare betalas enligt vinsttabellen för Ante-bonus som finns i spelet.

Par Plus

 • Sidospelet Par Plus är valfritt. Det baseras endast på spelarens första tre-korts pokerhand.
 • Detta sidospel påverkas inte av givarens hand och betalar även om spelaren lägger sin hand.
 • Spelare betalas enligt vinsttabellen för Par Plus. Dessa betalningar börjar med handen ett par.

6-kortbonus

 • 6-korts bonussidospel är tillval. Det baseras på den bästa femkortshanden som bildas när man kombinerar spelarens hand och givarens hand.
 • Detta sidospel påverkas inte av givarens hand och betalar även om spelaren lägger sin hand.
 • Spelare betalas enligt vinsttabellen för 6-kortsbonus, med början från en hand med triss.

Rangordning av händer

I Three Card Poker rankar händer från högsta till lägsta enligt följande:

Grundspel och Par Plus-sidospel – 3-kortshänder

 • Straight Flush
 • Triss
 • Straight
 • Flush
 • Par
 • Högt kort

6-kortbonus – 5-kortshand

 • Royal Flush
 • Straight Flush
 • Fyrtal
 • Full House
 • Flush
 • Straight
 • Triss

Värdet för ett kort ökar sekventiellt från 2-10 och sedan kommer Knekt, Dam, Kung och Ess. Esset anses vara högt, förutom i en 3-2-Ess-sekvens.

När en hand värderas kommer endast den högsta möjliga rangen inom spelarens hand att beaktas (t.ex. vid Straight Flush som innehåller både Straight och Flush så beräknas det endast som Straight Flush).

Friskrivningsklausul

Alla vinstkombinationer för ett enda spel är begränsade och kan inte överskrida MAXWIN.

Maximal vinst för sidospelet Par Plus är PPMAXWIN.

Maximal vinst för 6-korts bonussidospel är 6CMAXWIN.

Maximal vinst för grundspelet är MAXBASEWIN.


De RTPs som listas nedan återspeglar den teoretiska utdelningen över många spel.

Förväntad RTP för sidospelet Par Plus är PP_RTP.

Förväntad RTP för 6-korts bonussidospel är 6C_RTP.

Förväntad RTP för grundspelet är BASE_RTP, baserat på följande strategi:

 • Spela om handen innehåller en dam (högt kort) eller bättre, förutsatt att det näst högsta kortet är minst en 6:a och det lägsta kortet är minst en 4:a. Lägg alla händer som har ett lägre värde.

Tekniska fel gör alla spel och utbetalningar ogiltiga.

Chanserna att få ett visst resultat är alltid desamma varje gång ett spel påbörjas.

Spelets utseende och känsla och dess individuella komponenter och utseende är trade dress ägt av Scientific Games Corp. och dess dotterbolag. TM och © 1995, 2018 Scientific Games Corp. och deras dotterbolag. Med ensamrätt.

Datum för senaste ändring: 2019-01-01