Är bwin video verkligen live?

Även om innehållet i bwin live-Video betecknas som "live“, ska du vara medveten om att  bwin live-video sänds med en viss tidsfördröjning. Den exakta längden på förseningen varierar och beror på en rad olika faktorer, men du kan förvänta dig att förseningen ligger på mellan två till fyra sekunder. Ibland kan tidsförseningen vara längre.

När du placerar spel i bwin live-video gör du det helt och hållet på egen risk. bwin tar inte som helst något ansvar för eventuella förluster, som resulterar från ditt förtroende till bwin live-video.