Lägga till och ta bort favoriter

Om du vill lägga till favoriter på din lista trycker du på ikonen    intill eventets eller ligans namn. Ikonen  blir gul och en bekräftelse visas (Sparad som favorit). I bekräftelsen visas också hur många favoriter du har på din lista.

Om du vill ta bort en favorit från listan trycker du på den gulmarkerade ikonen . Alternativt kan du gå till din favoritlista (via navigeringsfältet i sportsektionen) och ta bort en favorit genom att trycka på den eller svepa med fingret från höger till vänster. Bekräfta genom att trycka på knappen Ta bort.

Du måste först logga in för att kunna lägga till eller ta bort favoriter på listan.