E-Commerce

Enligt E-Commerce-riktlinjen från 8 juni 2000 som införs i hela den Europeiska Unionen nämner bolaget nedan information angående kontraktavslut (registrering, in- och utbetalningar, varje avslutat spel samt placerade spelinsatser) inom internet.

  • I och med registreringen på bolaget bekräftar du att du har nått den ålder som behövs för att lagligt få avsluta spel och göra spelinsatser (normalt sett 18 år). Du godkänner även de allmänna affärsvillkoren. I dessa hittar du informationer angående registrering, in- och utbetalningar samt spelavslut resp. placeringen av spelinsatser.

  • Dina kontraktstexter (registrering, in- och utbetalngar liksom varje avslutat spel samt placerade spelinsatser) sparas alla inom bolaget och står när du vill till ditt förfogande. P.g.a. säkerhetsskäl kan du dock endast se och ändra delar av dessa i ditt personliga konto.

  • Om du vill ändra informationer som du angivit tidigare vid registreringen, kan du göra detta i ditt konto under Personuppgifter. Om du vill ändra ditt lösenord går du i kontot till ”Ändra lösenordet”

  • Du kan på bwin.se avsluta spel inom språken tyska, engelska, spanska, italienska, svenska, franska, polska, danska, norska, grekiska, katalanska, turkiska, tjeckiska, ungerska, portugisiska, ryska, slovenska, kroatiska, slovakiska, rumänska och bulgariska.