Alpin skidåkning

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Regler för lopp: Den här regeln gäller för världscuptävlingar. För mästerskap (t.ex. VM, EM eller OS och nationella mästerskap, osv.) gäller regel 2. Samtliga spel utvärderas enligt den officiella placeringen när prispall-presentationen görs. Om en tävling avbryts eller blir uppskjuten, men genomförs och avslutas inom 72 timmar efter den ursprungliga starttiden, är samtliga spel på eventet giltiga. Om eventet inte genomförs inom 72 timmar efter den ursprungliga starttiden, stryks samtliga spel.

2.) Turneringsregler: Samtliga spel utvärderas enligt den officiella placeringen när prispall-presentationen (flower ceremony) görs. Om ett spelevenemang inom ett sportmästerskap (t.ex. VM, EM eller OS och nationella mästerskap, osv.) blir uppskjutet inom den tid som beräknats för eventet, förblir samtliga spel giltiga. Om ett spelevent inte kan startas inom den officiellt nämnda tiden, stryks samtliga spel.

3.) Head-to-Head (H2H): Vinnaren är den skidåkare som placerar sig högst upp i tävlingen. Om en av skidåkarna inte deltar i loppet, stryks samtliga spel. Om en skidåkare diskvalificeras eller inte avslutar eventet, oavsett orsak, utvärderas den andra skidåkaren som vinnare. Om båda skidåkarna inte kvalificerar sig för nästa åk inom tävlingar som består av fler än ett åk, gäller resultatet från första åket. Om båda skidåkarna inte avslutar åk 1 med ett officiellt resultat, stryks spelen. Samma gäller om båda skidåkarna visserligen deltar i andra åket men inte kommer i mål - även då stryks spelen. Om en skidåkare redan har startat och sedan blir diskad eller om han/hon drar sig ur under tävlingens gång, gäller den andra skidåkaren som vinnaren om han/hon avslutar respektive åk.

4.) Antepost/Vinnarspel (andra via begäran):
Om en vald tävlingsdeltagare blir diskvalificerad, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som "förlorade". Om loppet/tävlingen vinns av en atlet/nation som inte hade några spelbara odds, gäller speloptionen "Annan inte listad deltagare" som vinnande option, förutom om denna option inte erbjuds - då utvärderas samtliga spel som "förlorade".


Om det finns en option "Andra via begäran", kan odds erbjudas på skidåkare som inte förekommer i den ursprungliga deltagarlistan efter kundens begäran.

5.) Kommer bland topp 3 (andra via begäran): Denna regel gäller för flera olika "Topp"-placeringar (t.ex. topp 5). Om en vald tävlingsdeltagare blir diskvalificerad, oavsett orsak, utvärderas samtliga spel som "förlorade". Om en eller flera av respektive "Topp"-placeringar innehas av en atlet/nation som inte hade några oddsalternativ kommer endast spel på atleter/nationer som kom bland "Topp"-placeringarna och som hade oddsalternativ utvärderas som "vunna". Om det finns en option "Andra via begäran", kan odds erbjudas på skidåkare som inte förekommer i den ursprungliga deltagarlistan efter kundens begäran.

6.)
Om två liknande tävlingar (exempel: 2 störtlopp) genomförs samtidigt och på samma plats, kommer samtliga spel som placerats innan tävlingen att gälla för första tävlingen, om ingenting annat nämns. Exempel: om ett ursprungligen planerat störtlopp ändras till ett kortare lopp på samma backe, fortsätter spelen att vara giltiga.
 

7.) Bäst atlet från "varje nation": Spel utvärderas enligt den högst rankade atleten från en viss nation. Här gäller landet som den tävlande representerar i tävlingen - oavsett var han/hon föddes. Om tävlingen förkortas (exempel: pga. dåligt väder) är samtliga spel giltiga och utvärderas enligt det officiella resultatet.