Roulette with Rachael

Om det här spelet

 • lDet här spelet har fack numrerade från 0 till 36 på rouletthjulet. l Spelet är baserat på europeisk standardtyp av roulett, inklusive:
 • lSpecialinsatser l Spelfält (insatsspår) l Spelet spelas med en inspelad video av dealern.

Vinstregler

 • lDu kan lägga olika typer av vanliga insatser på bordet.
 • lDe här är spel innanför och spel utanför. l Du kan även lägga grannspel och franska satsningar. l Varje insatstyp har en maximal satsningsgräns. l Beräkna vinsten genom att dividera oddsen. l Om oddset är 2:1 dividerar du alltså 2 med 1 = 2.
 • lMultiplicera resultatet med den ordinarie insatsen + ordinarie insatsen = den totala vinsten. l Spel innanför:
 • lEnkelnummer: 35:1 l Dubbelnummer: 17:1 l Street: 11:1 l Hörnspel: 8:1 l Radsatsning: 5:1 l Triospel: 11:1 l Spel utanför: l Kolumnspel: 2:1 l Dussinspel: 2:1 l Jämna pengar: 1:1

Spel innanför

 • lEnkelnummer: l Det här är även känt som spel på enkelnummer eller single bet på engelska. l Ett spel innanför på ett enda nummer. l Markern placeras i mitten av numret. l Dubbelnummer: l Det här är även känt som dubbelsatsning uppåt och i sidled. l Ett spel innanför på två intilliggande nummer. l Markern placeras på linjen mellan de båda numren. l Street: l Det här är även känt som spel på tre i rad. l Ett spel innanför på tre nummer i rad. l Markern placeras på den utsides linjen i radens kant. l Hörn:
 • lDet här är även känt som carré eller hörnspel. l Ett spel innanför på ett område med fyra nummer. l Markern placeras i krysset mellan fyra enkelnummer. l Radspel: l Det här är även känt som spel på sex nummer eller six-line bet på engelska. l Ett spel innanför på sex nummer som består av två intilliggande rader.
 • lMarkern placeras på linjen ovanför dussinspel så att den ligger mellan de två rader du vill satsa på. l Triospel: l En satsning på tre nummer där minst en nolla ingår: 0-1-2 eller 0-2-3. l Insatsen placeras i hörnet som de tre valda numren delar.

Spel utanför

 • lKolumnspel: l Ett spel utanför på en av tre vertikala kolumner. l Markern placeras längst ned under kolumnerna. l Dussinspel: l En utanförinsats på 12 nummer – antingen höga, mellan eller låga. l Markern placeras i ett av följande områden: Första 12, Andra 12 eller Tredje 12. l Jämna pengar: l Ett spel utanför på arton nummer.
 • lMarkern placeras i ett av följande områden: jämna, udda, röda, svarta, 1-18 (halvor) eller 19-36 (halvor).

Spelfält

 • lAnvänd spelfältet om du snabbt vill kunna lägga flera insatser på roulettbordet.
 • lGrannar: l Den här typen av insats läggs på intilliggande nummer för ett enkelnummer.
 • lGrannspel läggs ut efter numrens följd på rouletthjulet, inte efter hur de är organiserade på roulettbordet. l Franska satsningar:
 • lDet här är spel på flera nummer som grupperats för att göra dem lätta att placera ut på roulettbordet.

Specialinsatser

 • lAnvänd funktionen specialinsatser för att snabbt lägga franska satsningar.
 • lDet här är spel på flera nummer som grupperats för att göra dem lätta att placera ut på roulettbordet.
 • lFör att lägga särskilda franska satsningar: l Välj specialinsatser. l Välj insatsens namn för att se dess insatsplacering. l Du kan spara nuvarande insats i Specialinsatser. l Du kan lägga till standardinsatser och sparade insatser i Favoriter. l Välj Placera för att automatiskt lägga insatser på bordet.

Autospel

 • lAutospel låter dig ställa in ett visst antal spel som spelas automatiskt. l Spel spelas med den insats som är vald för tillfället. l Antalet återstående spel i autospelsessionen visas i spelet.
 • lVinstgräns: Ställer in en vinstgräns för autospelsessionen. Autospel avslutas om en vinst uppnår det beloppet.
 • lFörlustgräns: Ställer in en förlustgräns för autospelsessionen. Autospel avslutas om

saldot minskar med detta belopp.

Översättning av speltermer

l You Win - Du vann. l Big Win - Storvinst. l Mega Win - Megavinst.

Spelkontroller

 • lSpelfält: Byter vy från insatslista till spelfält.

   

 • lInsatslista: Byter vy från spelfältet tillbaka till den ursprungliga insatslistan.

   

 • lSpecialinsatser: Öppnar menyn för val av specialinsatser.

   

 • lKnappen ÅNGRA: Tar tillbaka din senaste handling när den trycks in snabbt. När den trycks och hålls in töms alla marker från bordet.

   

 • lMarkerväljare: Du kan se fler markerstorlekar genom att välja markern.

   

 • lKnappen Autospel: Visar alternativ för autospel eller startar autospel när alternativen är öppna.

   

 • lKnappen Stoppa autospel: Avbryter den nuvarande autospelsessionen.

   

 • lKnappen Spela: Startar en spelomgång.

   

 • lDubbla: Dubblar de aktiva insatserna på insatslistan.

   

 • lSatsa igen: Satsar igen på den senast aktiva insatsen.

   

 • lStatistik: Visar information om dina senaste 100 spel.

   

 • lKnappen Inställningar: Visar spelinställningarna.

   

 • lKnappen Vinsttabell: Visar vinsttabeller och spelregler.

   

 • lKnappen Ljud på: Ljudet och musiken är på. Om du klickar på knappen stängs spelets ljud av.

   

 • lKnappen Ljud av: Ljudet och musiken är av. Om du klickar på knappen sätts spelets ljud på.

   

 • lKnappen Lobby: Avslutar spelet och tar dig till en lobby där du kan välja liknande spel att spela.

Gränser

l Minimi- och maxgränser för insatser gäller: l (1)Varje insatsposition på insatsbrädet. l (2)Summan av alla insatser på insatsbrädet. l Du kan läsa allt om insatsgränser i vinsttabellen.

Ytterligare information

 • lVissa inställningar och funktioner kan saknas i det här spelet. l Vid funktionsstörningar ogiltigförklaras alla vinster och spel.
 • lOm anslutningen bryts visas det senaste speltillståndet när man återvänder till spelet.
 • lSaldot uppdateras med den summa som vunnits eller förlorats. l Resultat från det senaste spelade spelet visas.
 • lOm en förfrågan inte hinner nå casinot innan anslutningen bryts visas resultatet från

det föregående spelet. l Eventuella ändringar i reglerna görs i enlighet med lagstadgade krav.

Återbäring till spelare

 • lÅterbäring till spelare (RTP) är den teoretiska statistiska procentsatsen av den totala

  insatssumman i ett spel som betalas ut som vinstsumma med tiden.

 • lVärden beräknas först genom att dela vinsterna med insatserna i en simulering bestående av flera spelomgångar. l Värden reflekterar den genomsnittliga förväntade utdelningen och ändras inte. l Övergripande RTP: 97,30 %.

Datum för senaste ändring: 2023-02-15