Cash Out-villkor

Villkor för Cash Out

Vi kan komma att erbjuda alternativet Cash Out för placerade spel: Funktionen innebär att du har möjlighet att acceptera ett spelresultat innan det slutgiltiga resultatet fastställs. Cash Out-beloppet beräknas baserat på nuvarande odds och kan ändras beroende på när du väljer att acceptera Cash Out. Om Cash Out erbjuds för ett placerat spel visas motsvarande symbol i sektionen Mina spel (livespel) eller i sektionen Cash Out (sportspel – spel före matchstart) på spelkupongen.

  • Cash Out-funktionen gäller endast för enkel- och kombispel. Systemspel ingår inte i Cash Out-funktionen.
  • Cash Out-funktionen gäller inte om bonusar med satsningsvillkor används för att placera spelet.
  • Om ett spel stoppas eller avslutas direkt efter kundens begäran om Cash Out-utbetalning, men innan betalningen utförts, spärras utbetalningen.
  • Om Cash Out-värdet ändras direkt efter kundens begäran om Cash Out-utbetalning, men innan utbetalningen utförts, spärras utbetalningen om inte kunden valt alternativet Acceptera alla utbetalningsvärden i inställningarna.
  • Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande upphäva, helt eller tillfälligt, våra Cash Out-erbjudanden.
  • Vi garanterar inte att Cash Out alltid erbjuds för alla event eller speltyper även om alternativet har erbjudits för samma event eller speltyp tidigare.
  • Vi kan inte hållas ansvariga om Cash Out-funktionen av tekniska skäl eller andra orsaker inte fungerar. Vi rekommenderar uttryckligen att du inte placerar spel i tron att Cash Out kommer att erbjudas vid ett senare tillfälle för aktuellt spel.
  • Om en Cash Out-utbetalning godkänts av oss, trots att spelresultatet redan fastställts, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara Cash Out-betalningen. Vi förbehåller oss även rätten att ogiltigförklara och återkräva en Cash Out-betalning om vi misstänker att du har missbrukat Cash Out-funktionen.
  • Cash Out-funktionen är inte tillgänglig för spel placerade som FreeBet.