Varför ströks mitt spel?

Spel kan komma att strykas pga. flera orsaker. Om ett spel stryks, betalas insatsen tillbaka till kunden, vilket visas i "Mina Spel". Vänligen se nedan för detaljer om varför ett spel stryks.