Villkor för Auto & Notify Cash Out

Auto & Notify Cash Out

Allmänna Deltagarvillkor

 1. Auto Cash Out & Notify Cash Out är tillgängliga för spel som har aktiverat Cash Out funktionen. För information om Cash Out ber vi dig läsa Cash Out villkoren.
 2. Om en Auto Cash Out begäran gjorts och Cash Out inte erbjuds (och heller inte erbjuds igen innan eventet avslutats), kommer spelen att avgöras baserat på slutresultatet.
 3. Om Cash Out görs manuellt för ett spel, kommer eventuella Auto Cash Out eller Notify Cash Out begäran för det spelet automatiskt att tas bort och inte längre gälla.
 4. Tillgängligheten för Auto Cash Out & Notify Cash Out funktioner kan inte garanteras och funktionen erbjuds inte för alla spel.

 5. Vi är inte ansvariga om Auto Cash Out eller Notify Cash Out funktionerna inte erbjuds på grund av tekniska problem och de ursprungligen placerade spelen gäller.
 6. Om ett spel är live, gäller en livespels-försening för samtliga Cash Outs. Det kan betyda att Auto Cash Out processen kan börja när den angivna summan uppnåtts, men om Cash Out värdet blir lägre än det inställda beloppet innan livespelets försening beräknats, kan det hända att Auto Cash Out inte avslutas.

 7. Vänligen observera att Auto Cash Out & Notify Cash Out inte kan garanteras. I vissa situationer kan det vara omöjligt för oss att automatiskt genomföra cash out för ditt/dina spel eller skicka meddelanden, fast motsatsen meddelas i respektive sektion på webbsidan/appen.

 8. Auto Cash Out har ingenting att göra med Cash Out inställningarna - dvs. att Auto Cash Out ignorerar eventuella ändringar av Cash Out värdet som gäller på kontot. Det betyder även att Auto Cash Out endast genomförs med samma värde eller ett som är högre än värdet som bestämdes av kunden för enstaka spel.
 9. Vi har rätt att ändra, stryka eller ta bort Auto Cash Out och/eller Notify Cash Out funktioner när som helst och för valfria event, matcher eller spel. Spel som placerats på sådana event, matcher eller spel innan en sådan ändring, strykning eller borttagning gjorts, gäller som ursprungligen placerade.
 10. Vi har rätt att dra tillbaka bearbetningen av ett spel som bearbetats med Auto Cash Out funktionen, om tipset eller ett spel avgjorts felaktigt.
 11. Meddelanden kan vara försenade och vi är inte ansvariga för eventuella förseningar av skickade eller mottagna meddelanden.
 12. Cash Out värden kan ändras och kunder borde tänka på att det tillgängliga Cash Out värdet kan vara ett annat än det som nämns i meddelandet.