European Football Roulette

European Football Roulette™ är ett bettingspel med fasta odds, baserat på roulette och med ett 3D-rouletthjul.

Rouletthjulet har 37 numrerade fickor, från 0 till 36 som samtliga går att spela på. Hjulet snurrar åt ett håll och kulan i hjulet i motsatt riktning. Kulen kommer att stanna i en av följande numrerade fickor: Om du spelat på en numrerad ficka som kulan stannat i, vinner du.

ATT SPELA SPELET

 1. Bettingbordet, där satsningar kan placeras.
 2. Grannarbordet, där Grannsatsningar kan placeras.
 3. 3D-hjul där rouletthjulet är synligt.
 
 

BETTINGBORDET

 • De olika markervalörerna som kan användas för att placera satsningar visar sig på markerbrickan. Klicka på en spelmarker för att välja den.
 • För att placera en insats, klicka på önskat markervärde och klicka sedan på det/de nummer som du vill spela på. Valt nummer lyser upp i vitt fram till att du släpper musen.
  • Det finns flera olika typer av satsningar i roulette, bl.a. satsningar placerade på flera nummer med en enskild marker. Alla satsningar finns listade i avsnittet vinsttabell nedan.
 • Du kan placera flera olika satsningar av valfritt värde samtidigt under samma spel, givet att den potentiella vinsten inte överskrider gränsen för maxutdelningen under en och samma spelrunda.
 • Om du önskar placera en extra satsning av annat värde, klicka på en marker med annat värde.
 • Satsat totalbelopp visas i fältet TOTALINSATS längst ner till höger på skärmen.
 • Klicka på knappen DUBBLA för att dubbla alla insatser placerade på bordet.
 • Klicka på ÅNGRA för att ta bort den senast placerade satsningen från bordet.
 • Klicka på RENSA INSATSER för att rensa alla insatser från bordet.
 • Minsta och högsta totalinsats visas bredvid bordet. Om du klickar på den, kommer poppuppfönstret med alla bordsgränser att visa sig.
 • Varje position på bordet har en minsta och högsta insats. Om du försöker satsa högre än maxinsatsen eller lägre än minimi-insatsen, kommer inte insatsen godkännas och ett litet meddelande visa sig som informerar dig om detta.
 • Vid vinst visar procentrutan aktuell insats procentuella ändring.
 • Resultathistoriken visar tidigare spelresultat. Den finns till höger om hjulet.
 • Så snart du placerat din insats klicka på SNURRA för att starta spelet.

ROULETTEHJULET

 • Hjulet snurrar åt ett håll och kulan i hjulet i motsatt riktning. Kulen kommer att stanna i en av följande numrerade fickor:
 • Om kulan stannar i en numrerad ficka som du spelat på, kommer du vinna en utdelning i enlighet med din satsning.
 • Fickan kulan landade i visas i resultatfönstret.
 • Efter att kulan stannat visar sig knapparna DUBBLA OCH SNURRA och OMSATSA OCH SNURRA och OMSATSA att visa sig.
  • Klicka på DUBBLA OCH SNURRA för att dubbla tidigare satsning(ar) och starta ett annat spel.
  • Klicka på OMSATSA OCH SNURRA för att lägga samma insatser som i den föregående rundan och starta ett nytt spel.

GRANNAR-BORDET

 • Det finns 5 numrerade GRANNAR-knappar. Klicka på en GRANNAR-knapp, tryck sedan på ett nummer på spelplanen för att spela på det numret och det numrets grannar till vänster och höger. Till exempel, genom att klickapå GRANNAR-knappen märkt 1 gör att ett klick på nummer 2 på spelplanen ger en satsning på nummer 2 och de numren direkt till höger respektive vänster om 2:an (21 till höger och 25 till vänster). Till exempel, genom att klicka på GRANNAR-knappen märkt 4 gör att ett klick på nummer 2 på spelplanen ger en satsning på nummer 2 och de 4 numren direkt till höger respektive vänster om 2:an (21, 4, 19 och 15 till höger och 25, 17, 34, och 6 till vänster).
 • Genom att klicka på TierOrphelins eller Voisins Du Zero placerar du specialsatsningar, vilket preciseras i vinsttabellen nedan.
 • Så snart du placerat din satsning, klicka på SNURRA för att starta spelet.

AUTOSPEL

AUTOSPEL-läget kan användas för att spela flera spel automatiskt och i rad med samma satsning.

Placera en insats, håll sen in OMSATSA OCH SNURRA-knappen för att öppna autospelpanelen. Autospelpanelen har ett skjutreglage som kan flyttas för att välja antalet spel som ska spelas automatiskt. Svep skjutreglaget till önskat antal auto-spel, klicka sedan på knappen STARTA AUTOSPEL för att starta de spelen.

Under autospel kommer antalet återstående spel att visas på knappen STOPPA AUTOSPEL längst ner till höger på skärmen. Tryck på knappen STOPPA AUTOSPEL när du vill för att avsluta autospelandet.

KNAPPAR

DUBBLA – Dubblar alla aktuella insatser (om gränsen inte överskrids).
RENSA INSATSER - rensar alla insatser från bordet.
SNURRA - Snurrar rouletthjulen med aktuell satsning. Håll ner denna knapp för att öppna autospelpanelen.
OMSATS – lägg samma insatser som i föregående runda.
DUBBLA OCH SNURRA – Dubblar alla aktuella insatser (om insatsgränsen inte har överskridits) och snurrar hjulet. När inga nya insatser har lagts klicka på denna knapp för att upprepa och dubbla de föregående insatserna och snurra hjulet.
OMSATSA OCH SNURRA – Lägger samma insatser som i föregående runda och snurrar roulettehjulet. Håll ner denna knapp för att öppna autospelpanelen.
STARTA AUTOSPEL - Startar valt antal autospel.
STOPPA AUTOSPEL - Avbryter den aktiva autospelsessionen.

ÅNGRA - Ett klick på denna knapp tar bort den senaste insatsen från bordet.

INSATSTYPER OCH VINSTTABELL

För detta spel gäller “Så här satsar man”-förklaringarna nedan.

Speltyp

Täcker

Beskrivning

Så här satsar man

Utdelning

Enkelnummer

(Straight Up)

1 nummer

En satsning på att ett enskilt nummer vinner.

Klicka på ett nummer.

35:1

Splitta

(Split)

2 nummer

En satsning på två nummer bredvid varandra på bordet.

Klicka mellan två nummer.

17:1

Gata

(Street)

3 nummer

En satsning på en rad med tre nummer (t.ex. 1, 2, 3)

Klicka på den nedre kanten av de lägsta numret på en vertikal rad.

11:1

Hörn/fyra

(Corner/Four)

4 nummer

En satsning som täcker fyra nummer bredvid varandra på bordet.

Klicka i ett hörn som angränsar till fyra nummer.

8:1

Rad

(Line)

6 nummer

En satsning som täcker två gator (streets) - sex olika nummer på två rader om tre nummer (t.ex. 1, 2 och 3 + 4, 5 och 6).

Klicka mellan två street-satsningar (i hörnet i en nedre kant av två nummer, längst ner på en vertikal rad).

5:1

Kolumn

(Column)

12 nummer

En satsning som täcker ett hel horisontell kolumn på tolv nummer.

Klicka på någon av ytorna benämnda “2 to 1”.

2:1

1:a 12

(1st 12)

12 nummer

En satsning på att numret blir mellan 1-12

Klicka på ytan märkt “1st 12”.

2:1

2:a 12

(2nd 12)

12 nummer

En satsning på att det vinnande numret blir mellan 13 och 24.

Klicka på ytan märkt “2nd 12”.

2:1

3:e 12

(3rd 12)

12 nummer

En satsning på att det vinnande numret blir mellan 25 och 36.

Klicka på ytan märkt “3rd 12”.

2:1

1-18 (Låg)

18 nummer

En satsning på att det vinnande numret blir mellan 1 och 18.

Klicka på ytan benämnd “1-18”.

1:1

19-36 (Hög)

18 nummer

En satsning på att det vinnande numret blir mellan 19 och 36.

Klicka på ytan märkt “19-36”.

1:1

Rött

(Red)

18 nummer

En satsning på att det vinnande numret är rött.

Klicka på ytan märkt med en röd diamant.

1:1

Svart

(Black)

18 nummer

En satsning på att det vinnande numret är svart.

Klicka på ytan märkt med en svart diamant.

1:1

Jämnt

(Even)

18 nummer

En satsning på att det vinnande numret är jämnt.

Klicka på ytan markerad med “EVEN”.

1:1

Udda

(Odd)

18 nummer

En satsning på att det vinnande numret är udda.

Klicka på ytan markerad med “ODD”.

1:1

Grannar-satsningar:

  1. Grannar-satsningar täcker 3 till 11 intilliggande nummer (en satsning på ett nummer och dess granne). Grannar-satsningar kan placeras på spelplanen, som du når genom att trycka på planvy ovanför bettingbordet. För att placera en Grannar-satsning, tryck på en av de numrerade Grannar-knapparna för att välja antalet intilliggande nummer som du önskar satsa på, tryck sedan på ett nummer på bordet. En satsning kommer placeras på det nummer som du trycker på samt på de nummer som ligger intill. Till exempel, om Grannar-knapp 1 är vald och en satsning placeras på nummer 1, kommer en satsning även att placeras på numren 33 och 20. Till exempel, om Grannar-knapp 5 är vald och en satsning placeras på nummer 1, kommer en satsning även att placeras på numren 10, 5, 24, 16, 33, 20, 14, 31, 9 and 22. Om något av numren i en Grannar-satsning vinner, belönas du med en vinst på 35:1.
  1. Voisins du Zero betyder “Grannar till noll”. Detta är numren mellan 22 och 25 på hjulet. Klicka på Voisins Du Zero på spelplanen för att placera satsningen. 9 marker av valt värde satsas totalt.
   • 2 marker satsas som en tredelad satsning på 0/2/3
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 4/7
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 12/15
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 18/21
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 19/22
   • 2 marker satsas som en hörnsatsning på 25/26/28/29
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 32/35

Utdelningen för Voisins du Zero är enligt följande:

Vinstnummer

Utdelning

0, 2, eller 3

22 marker (11:1) + 2 marker

4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, eller 35

17 marker (17:1) + 1 marker

25, 26, 28, eller 29

16 marker (8:1) + 2 marker

  1. Tiers-satsningar täcker en tredjedel av bordet, numren som finns på tredje delen av hjulet mitt emot 0:an, t.ex. mellan 27 och 33. Klicka på Tier på spelplanen för att placera satsningen. 6 marker av valt värde satsas totalt.
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 5/8
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 10/11
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 13/16
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 23/24
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 27/30
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 33/36

Utdelningen för en Tier-satsning är enligt följande:

Vinstnummer

Utdelning

5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33, 36

17 marker (17:1) + 1 marker

  1. Orphelins-satsningar täcker 8 nummer. Orphelins betyder “Föräldralöst barn“; på svenska. Dessa nummer upptar två delar av hjulet som inte är inkluderade i varken Tiers eller Voisins du Zero-satsningar. Klicka på Orphelins på spelplanen för att placera satsningen. 5 marker av valt värde satsas totalt.
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 1
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 6/9
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 14/17
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 17/20
   • 1 marker satsas som en delad satsning på 31/34

Observera att nummer 17 deltar i två delade insatser (14/17 och 17/20). Utdelningen för Orphelins är enligt följande:

Vinstnummer

Utdelning

6, 9, 14, 20, 31, 34

17 marker (17:1) + 1 marker

1

35 marker (35:1) + 1 marker

17

34 marker (17:1) + 2 marker

Notiser:

 • En vinst återbetalar de marker som satsats på det vinnande numret och ger utdelning baserat på satsningstyp.

Info om tappad anslutning: om du tappar anslutningen till internet mitt i ett spel är det bara att logga in i casinot igen. Du kommer automatiskt tillbaka till spelet och kan fortsätta spelet från den punkt där det bröts Om du öppnar spelet igen utan att logga in i casinot kommer spelet att börja om från början. I båda fallen kommer dina tidigare vinster att betalas ut.

För att spana in tidigare spelresultat eller hitta mer information om dina senaste spel, klicka på Historik-knappen som du hittar i Menyn. Använd ditt vanliga användarnamn och lösenord för att logga in och spana in tidigare spelrundors utfall både på datorn och i mobilversionen.

Info om fel: vid fel förklaras alla spel och vinster ogiltiga

 

Genomsnittlig teoretisk RTP (utdelning till spelaren) är 97,30%.

Datum för senaste ändring: 2023-02-01