Auto & Notify Cash Out

Vad är "Auto Cash Out"?

Har du någonsin gått miste om en fin Cash Out för att du var upptagen? Auto Cash Out kan ändra på det, eftersom du kan bestämma Cash Out värdet på förhand. Om Cash Out värdet i ditt spel är lika med eller högre än det inställda värdet, görs automatiskt en Cash Out och pengarna väntar på dig så fort du har tid att spela igen!

Vad är "Notify Cash Out"?

Vill du ha kontroll över när du gör Cash Out, men samtidigt ingen lust att se Cash Out värdet medan ditt event håller på? Notify Cash Out är perfekt för dig, eftersom du kan ställa in ett Cash Out värde på förhand och så fort det uppnås eller överträffas skickas ett meddelande till dig. Du kan sedan se ditt spel och bestämma om du vill göra Cash Out eller inte, beroende på vad som händer i eventen du spelat på. Denna funktion är endast tillgänglig på sportappen.

När är "Auto Cash Out" och "Notify Cash Out" tillgängliga?

Auto Cash Out är tillgängligt för alla spel där Cash Out är aktiverat. Notify Cash Out är tillgängligt för alla spel där Cash Out är aktiverat och när sportappen används.

Vänligen läs villkoren för Cash Out för mer information om denna funktion.

Hur använder jag "Auto Cash Out" & "Notify Cash Out"?

Det är enkelt att använda Auto Cash Out! Du kan bestämma ett Auto Cash Out värde med ett klick på Cash Out inställningar bredvid Cash Out knappen Du kan sedan ange värdet där en Cash Out ska göras. När du är nöjd med värdet, klickar du på "Ställ in Auto Cash Out" och ditt Auto Cash Out värde bestäms. När värdet är bestämt, lyser en grön symbol för att visa att en live Auto Cash Out har bestämts. För att kontrollera värdet som har bestämts, klickar du på Cash Out inställningar och det aktuella värdet visas.

Notify Cash Out fungerar precis likadant - när du klickar på Cash Out inställningar, väljer du "Notify" (meddela) och där kan du sedan ställa in ditt meddelande-värde. Så fort det värdet nås eller överträffas, skickas ett meddelande till din enhet.

När ditt Cash Out värde når eller överträffar detta värde, kan du helt enkelt luta dig tillbaka och ta det lugnt... Du vet ju att vi gör Cash Out för ditt spel automatiskt och meddelar dig, beroende på vad du har ställt in - du har kontrollen!

Kan jag ändra eller ta bort "Auto Cash Out" & "Notify Cash Out" efter att jag bestämt ett värde?

Ja - du behöver bara klicka på Cash Out inställningar, gå till inställningen du vill ta bort och sedan klickar du på "Ta bort Auto Cash Out" eller "Ta bort Cash Out meddelande". Om du vill ändra värdena, tar du helt enkelt bort det aktuella värdet, anger ett nytt och sparar.

Blir jag informerad om en Auto Cash Out görs för mitt spel?

Pushmeddelanden skickas till kunder som har sportappen installerad på deras enhet och om meddelanden har aktiverats i appen.

Hur ofta blir jag informerad om jag har bestämt ett Notify Cash Out värde?

Om du har använt funktionen för Notify Cash Out värdet, informeras du en gång efter det att värdet uppnåtts. När värdet har uppnåtts och information om detta skickats till dig, tas Notify Cash Out värdet bort och ett nytt måste ställas in för framtida meddelanden.