Kundtjänst

Kundtjänst är den första kontaktpunkten mellan företaget och en person, oavsett om personen är kund hos bwin eller inte. Därför ska alla frågor riktas till kundtjänst i det formulär som finns på vår kontaktsida. Det är av största vikt att du anger vissa personuppgifter så att vi kan identifiera dig. Beskriv även problemet som du vill ha hjälp med. På kontaktsidan hittar du mer information om hur du kommer i kontakt med kundtjänst som är företagets huvudsakliga kontakt utåt.

Ha i åtanke att kundtjänst-teamet lägger stor vikt vid dina frågor och försöker att ge dig ett så noggrant och snabbt svar som möjligt. Vi ber dig därför att inte skicka flera e-postmeddelanden med samma fråga eftersom det inte gör svarstiden kortare. All kommunikation med dig besvaras nämligen i kronologisk ordning.

Vi vill även påminna dig om att du alltid kan gå in och titta på våra hjälpsidor som utgör en ypperlig informationskälla. Vid frågor kan du därför först ta en titt i våra deltagarvillkor och på sidan med vanliga frågor. Om du därefter fortfarande har frågor kan du kontakta kundtjänst när som helst.

Observera även att kunder kan framföra klagomål. Det kostar ingenting och klagomålen skickas till kundtjänst. Om klagomål ska framföras till kundtjänst ska kunden helst använda formuläret på kontaktsidan. Vi rekommenderar att formuläret fylls i med en passande klagomålskategori så att frågan enkelt kan identifieras och hanteras på rätt sätt.

Kunder har rätt att framföra klagomål om ett beslut eller event inom tre månader från det att beslutet togs eller eventet ägde rum.

En fråga betraktas som ett klagomål utifrån företagets egen definition, vilket betyder om kunden rapporterar:

- ett tekniskt fel på webbplatsen som beror på företaget

- underlåtenhet att följa ett företags beslut enligt gällande bestämmelser och villkor och/eller gällande lagstiftning

- misslyckande att delvis eller i sin helhet utföra en (begärd) tjänst som är ålagd företaget enligt företagets bestämmelser och villkor och/eller gällande lagstiftning.

Fördefinierade servicenivåer och -processer innebär att kundtjänst vid hanteringen av klagomål kan ge kunden svar inom en månad från det att klagomålet kommit in. Om det inte går att finna någon lösning, baserat på klagomålets natur och orsak eller det problem som gett upphov till klagomålet, inom den angivna tidsramen, hålls kunden skriftligen informerad tills en slutgiltig lösning är på plats.

I processen förutses att meningsskiljaktigheter och alla relevanta uppgifter utreds, analyseras och granskas av kundtjänst-teamet eller av motsvarande avdelning som tilldelats ansvaret. Resultatet av ovan nämnda procedur kommuniceras till kunden med kortast möjliga tidsfrist och kan bestå av: en bekräftelse eller ett upphävande av ett beslut och en skriftlig motivering, ett klargörande av situationen, en lösning eller tillfällig information om det gäller ett tekniskt problem. All kommunikation med kunden sparas och arkiveras under hela den tidsperiod som kunden finns kvar i kundtjänsts hanteringsverktyg.